BMX Dennenteam verbindt er zich toe dat al haar spelers en medewerkers hun passie kunnen uitoefenen op een veilige manier en zonder dat hun lichamelijke en psychische integriteit in gevaar komt. 

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt en uiteraard is die grens subjectief. Wat voor de een grensoverschrijdend is, is dat voor de ander niet; wat iemand beschouwt als humor, kan heel kwetsend zijn voor de andere. Enkel de jongere/begeleider zelf voelt dus wanneer zijn grens overschreden is. Je limieten worden daarenboven ook voor een stuk cultureel en maatschappelijk bepaald. Elke grens is dus persoonlijk en daarom is duidelijke communicatie en vroege detectie heel belangrijk om misverstanden of escalatie te vermijden.

Wie luistert er naar jouw problemen?

Er zijn verschillende instanties waar je terecht kan. ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport) vat het voor jou samen via website.

Het meldpunt 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, is te contacteren op werkdagen van 9u00 tot 17u00.

Maar daarnaast kan je ook uiteraard ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon of Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) van het Dennenteam en dat is Sander Patry.

Sander Patry

Sander Patry is de vertrouwenspersoon (API) binnen onze club waar je terecht kan met jouw problemen.
Als trainer is hij goed gekend bij de leden.

De API is binnen de club het eerste aanspreekpunt, bekleedt een neutrale positie, biedt een luisterend oor, geeft raad, zoekt samen met de betrokkenen een oplossing en verwijst, indien nodig, door naar gespecialiseerde professionele hulp.
De API is gebonden aan het beroepsgeheim.

Je kan Sander altijd aanspreken na of voor een training. 

Maar ook buiten de training is Sander bereikbaar via sander@dennenteam.be of 0474/058717.