Benny Schoovaerts: Voorzitter
0476/50.96.94
benny.dennenteam@gmail.com
Benny is verantwoordelijk voor de goede werking van de club en alle externe communicatie (wielerbond, clubs onderling,… ) Bij hem kan je terecht voor alle algemene zaken.

Sander Party: Ondervoorzitter
sander@dennenteam.be

Kim Verhoeven: Secretaris
kim@dennenteam.be
Kim is verantwoordelijk voor de administratie van de club. Zij houdt zich ook bezig met de vergunningsaanvragen en  de ledenwerking. Zij coördineert ook de mailings naar de leden. Bij haar kan je terecht met vragen over lidmaatschap (lidgeld, reglement,…) en vergunningen.

Mary-Ann Barrez: Penningmeester
0471/24.29.61
james.michiels@pandora.be
Mary-Ann beheert de financiën. Alle vragen hierover kan je tot haar richten.

Stijn Wyns : Persverantwoordelijke, overlegorganen en vrijetijsdskledij
0497/16.56.74
stijn@dennenteam.be

Petra Bellens: Werkgroepverantwoordelijke
luc.wouters7@telenet.be

Bavo Wargé: Parcoursverantwoordelijke
bavo.warge@telenet.be

Bavo coördineert de werken aan en het onderhoud van het parcours.

Thomas Hellemans: Verantwoordelijke trainingen
Thomas2@dennenteam.be
Thomas houdt zich bezig met alles wat trainingen betreft. Hij coördineert de trainingstijden, trainers en groepen.

Cindy Volders: Verantwoordelijke recreanten + jaarlijkse verkoopactie en wedstrijdkledij
0472/27.62.83
cindy@dennenteam.be
Cindy begeleidt de instroom van recreanten.